Туристическо и природозащитно дружество "Орлови скали", гр. Провадия

         

        ТПД „Орлови скали” е учредено на 11.03.2009 г. от група ентусиасти, любители на туризма и природата - Владимир Кирилов Василев, Георги Веселинов Георгиев, Дамян Ташев Неделчев, Димитричка Петрова Георгиева, Дияна Стоянова Агностева, Иван Стефанов Стамболов, Йордан Христов Йорданов, Кремена Костова Георгиева, Огнян Иванов Хаджиев, Пенка Атанасова Петрова, Петър Колев Маджаров, Руска Неделчева Йорданова, Стела Цветкова Станкулова, Стефка Стоянова Пейчева.

        Дружеството е учредено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е регистрирано в Окръжен съд - гр. Варна на 20.05.2009 г. Вписано е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20090715001 на 15.07.2009 г.

        Дружеството се управлява от Управителен съвет от 5 души и Контролен съвет от 3 души. Има един лицензиран планински водач, завършил курс за планински водачи към Централната планинска школа на Български туристически съюз в к. Мальовица - Петър Маджаров.  

      
        Към дружеството са  учредени 2 клуба : ,,Пешеходен туризъм,, и „Млад турист” с ръководител Петър Маджаров - учител в I ОУ „Хр.Смирненски”, в който членуват повече от 20 ученици от същото училище. Те провеждат походи всяка седмица в околностите на гр. Провадия и региона.

        
        Дружеството набира все повече членове и дейността му намира все повече съмишленици сред млади и стари в Провадия, а много често в мероприятията ни се включват и хора от Варна, Шумен и други населени места. Докато в началото трябваше да се обаждаме лично на познати, за които знаехме, че проявяват интерес към туризма и са любители на природата, то днес много хора сами ни питат кое е следващото мероприятие, което ще организираме и кога ще бъде то.


        Дружеството организира походи както в околностите на Провадия, така и до по-далечни планини и интересни исторически и природни забележителности. 


         Дружеството разполага с удостоверение  №0100 от 6.01.2014г. издадено от Министерството на икономиката и енергетиката за вписване в националния туристически регистър. Притежаваме и лиценз №05336 от 28.07.2004г. от Министерството на икономиката и енергетиката за туроператор и туристически агент. Също така притежаваме и лицензия №000692 от 13.09.2013г. от Министерството на младежта и спорта за предметна област "социален туризъм".        Това е нашата история от учредяването на ТПД „Орлови скали” на 11.03.2009 г. до сега. Надяваме се, че неповторимата с красотата си българска природа и омайните ни планини ще привличат все повече млади и по-стари любители на пешеходния туризъм и срещите ни ще бъдат все по-чести и по-желани.